ang blog ko na ito ay pang pictures na lamang. hay buhay. hahahahaha

Hi mahal ko. Naghanap talaga ako ng filter na magiging magkasingkulay tayo, dapat mahalin mo na ako lalo nyan. Hahahahaha. Hi, thank you pala ulit sa pagiging patient mo all the times. Sa pagiging understanding mo especially sa pagiging masungit at maldita ko. Pati pagtanggal mo ng kanin sa braces ko kasi di ko matanggal hahahaha lavlav. Mahal pa din kita kahit inututan mo ako sa mukha. Hahaha. Cheers for our 334th day. Hihihi. Mwa!πŸ˜πŸ˜˜πŸ‘„πŸ‘«πŸ’‘πŸ’ƒπŸƒπŸ‘πŸ’“πŸ’˜πŸ’™πŸ’œβ€

" i don’t really know what to tell you other than that i read somewhere that when flies fall in love their entire brain is rewired to only know loving each other, but when one of them dies their memory comes absolutely blank and that i think i would sleep a lot better at night if i was on your floor rather than in my own bed considering i could at least fall asleep to smell of you rather than the smell of my burnt out cigarettes and the alcohol stains on my pillow from me getting drunk off of the thought that loving you will always be enough. "
β€” I can’t stop writing about you.
Via: jusserutherford
" thinking of you
dreaming of us "
β€” six word story
" ed sheeran?

ed sheeran. "
" You will be shocked when you discover how easy it is in life to part ways with people forever.

That’s why, when you find someone you want to keep around, you do something about it. "
Source: studiosixty Via: rollsxyz
" The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. "
β€” Ernest Hemingway
Via: ohteenscanrelate

partner in crime and in foodtrip πŸ˜πŸ‘«πŸ’™πŸ’œπŸ’“πŸ”« πŸ¦πŸŸπŸ”πŸ£πŸ‰πŸ±

he’s not just a boy, a man, an ordinary guy out there. for me, he’s my bestfriend, my boyfriend, my number one enemy and my number one fan, my future husband, my shoulder to lean on, my delivery boy, my body guard, my food source, my pillow, my blanket when i am cold, my everything. i can’t even think how my life would be without him. seriously.

you may think he’s just a simple guy, a simple inlove guy, but he’s not. he may not like you at first (cos he’s a snobbish and he doesnt like to mingle around with some random people hahaha) but im sure he’s kind. uh no. he’s more than that. as a girlfriend, i would like to say, he gives me all of him. like he’s craving for giving something for someone special to him. and i must say, i am super blessed. he provides me the things i can’t provide to myself alone. the love, the care. i cant name them all. but he loves me unconditionally. feels like he wants more of me. he wants me more and that’s not selfish, that’s beautiful. i find it beautiful. and that makes me love him more. i love him regardless of his actions, beliefs, attributes and conditions.

he waited for my ‘yes’ for 9 months. yep. 9 months. he’s the first one to do that. he’s the first one who took risks for me despite of our age gap. yep. im 1 yr older than him. but if you really love the person, age gap doesnt matter.

he already saw me in my deepest shit. he saw my break downs in life, my anger, my limit but he’s still there. holding on to me. seeking me more. loving every inch of my soul, my scars, my flaws, my dents, every fiber of my being.

hi my love,

you are a dream come true. everytime i think about holding you everything melts away and nothing else matters. everytime i remember our first kiss, i think about how i felt it right.

i am nothing without you and no matter ever might happen, remember that i love you more than anything.

- eΒ Β 

SOMEONE: We cannot blame movies and books for having people make fancy ideas of love. Maybe it's the people who can't differentiate fiction and reality.
ME: HOW DARE U TO SAY THAT!
Source: missedlyn Via: book-lovers-only
e.i.t.